Meripäivillä runsaat 230 000 kävijää

Kesän 2018 Meripäivien kokonaiskävijämäärä oli 233 000. Kävijämäärä on reilut 10 000 suurempi kuin kesällä 2016.  Kesän 2017 kävijämäärä, yli 300 000, oli yhteinen The Tall Ships Races -tapahtuman kanssa, joten se ei ole vertailukelpoinen muiden vuosien kanssa.

Kävijämäärältään suosituin ohjelmanumero oli avajaisparaati, joka keräsi 35 000 katsojaa Keskuskadun varrelle.
Tänä kesänä kävijämäärän kasvua oli erityisesti torstain ja perjantain päiväkävijöissä. Suuresta kävijämäärästä huolimatta järjestelyihin ja kokonaisuuteen oltiin tyytyväisiä ja Kotkan Meripäiviä voidaan pitää kokonaisuutena erittäin onnistuneina.

Neljä viidestä kävijästä oli tapahtumaan tyytyväisiä
Kotkan Meripäivillä toteutettiin kesällä 2018 jälleen laaja kävijätutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muun muassa sitä, mistä päin tapahtuman kävijät tulevat, kuinka paljon he käyttivät rahaa Meripäivillä ja Kotkassa, sekä kuinka tyytyväisiä he olivat tapahtuman kokonaisuuteen ja sen eri osa-alueisiin. Lisäksi vastaajilla oli tilaisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Kävijätutkimus toteutettiin vastaavalla laajuudella nyt jo neljättä kertaa.

Kotkan Meripäivät oli kokonaisuutena erittäin onnistunut, 79 % (2016: 80%) kävijöistä oli tapahtumaan tyytyväisiä, tyytymättömien osuus oli vain 7 %. Tyytyväisimpiä olivat Kotkan ulkopuolella asuvat. 82 % suosittelisi tapahtumaa muille.

Tutkimuksen mukaan tapahtuman eri osa-alueisiin oltiin pääpiirteittäin tyytyväisiä, 83 % kaikista vastaajista oli tätä mieltä. Tyytyväisyyttä tapahtumaan mitattiin lisäksi eri osa-alueiden kautta, mm. tunnelman, turvallisuuden, liikennejärjestelyjen ja esiintyjien osalta.
Parhaimmat arvosanat saivat tänäkin vuonna tapahtuman tunnelma, Lasten Meripäivät, turvallisuus ja järjestyksenvalvonta sekä yleisöpalveluiden sujuvuus.
Ohjelmasisällöistä avajaisparaati ja Kotka-lava olivat kävijöiden mielestä kaikkein kiinnostavimmat. Paraati kiinnosti eritoten Kotkassa asuvia. Ohjelmasisällöistä kiinnostavimpiin lukeutuivat myös Lasten Meripäivät, alueen ravintoloiden ohjelma sekä Ruokatori.

Suurtapahtumalla on mittavat aluetaloudelliset vaikutukset
Meripäiväkävijöiden keskimääräinen kulutus tapahtumassa oli 103 euroa ja tapahtuman ulkopuolella Kotkassa kulutettiin keskimäärin 99 euroa mikä on peräti 30 euroa enemmän kuin 2016.
Yhteensä kävijöiden kulutus tapahtumassa oli noin 6,5-7,5 miljoonaa euroa, josta Kotkan ulkopuolella asuvien osuus oli noin 3-3,5 miljoonaa euroa. Tapahtuma-alueen ulkopuolella Kotkassa kulutettiin niin ikään tapahtuman aikaan 6,5-7,5 miljoonaa euroa.
Kävijätutkimuksen mukaan Meripäiväkävijöistä 36 % asuu muualla kuin Kotkassa. Merkittävin osuus Kymenlaakson ulkopuolelta tulevista saapuu Uudeltamaalta (16%).
Kymenlaakson ja Uudenmaan lisäksi Meripäiville tullaan Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta ja Etelä-Karjalasta.

Kävijätutkimus toteutettiin keräämällä tapahtumaan osallistuneilta yli 15-vuotiailta sähköpostiosoitteita eri puolelta Meripäivien tapahtuma-aluetta. Kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille lähetettiin tapahtuman jälkeen sähköpostikysely.
Tutkimukseen pystyi osallistumaan myös tapahtuman internetsivuilla ja Facebookissa jaetun linkin kautta. Kävijätutkimuksen yhteystietojen keräyksen toteutti Kotkan kaupunki ja kyselytutkimuksen toteutti Sponsor Insight.

Vuoden 2019 Kotkan Meripäivät järjestetään 25.-28.7.2019 ja tapahtumapaikaksi on varmistunut Kotkan Kantasatama. Osittain samaan aikaan Meripäivien kanssa Kantasatamassa järjestetään Puuvenemessut (24.-27.7.).

Lisätietoja:
Kulttuurijohtaja Tiina Salonen, tiina.salonen@kotka.fi, 0400 608997

Kotkan Meripäivät – Tapahtumatutkimus 2018 tiivistelmä