Vierailevat alukset Meripäivillä

Kantasataman laitureihin saapuu vierailevia aluksia, joihin yleisökin pääsee tutustumaan alusten omien resurssien puitteissa.


MHC Vahterpää

Kuva: Puolustusvoimat

Vahterpään kummikaupunki on Kotka ja alus miehistöineen tuleekin kunnioittamaan kummikaupunkinsa 140 -vuotisjuhlavuotta.
Aluksen tunnus (kylkinumero) on 42.

Katanpää-luokan alukset ovat italialaisella Intermarinen telakalla rakennettuja, monipuolisella järjestelmä- ja kalustovalikoimalla varustettuja nykyaikaisia miinantorjunta-aluksia. Katanpää-luokan alukset kuuluvat Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueeseen ja kotitukikohta on Turun Pansiossa.
Miinantorjunta-alusten tehtävänä on suojata valtakunnallisesti tärkeitä meriyhteyksiä miinauhalta. Aluksia voidaan myös hyödyntää merenpohjan kartoittamisessa, vedenalaisten räjähteiden vaarattomaksi teossa, vedenalaisissa etsintä- ja tunnistustehtävissä sekä erilaisissa virka-aputehtävissä.

Tekniset tiedot:
Valmistuneet: 2011-2012, Vahterpää on otettu palveluskäyttöön 2017.
Rakentaja: Intermarine S.p.A, Italia
Uppouma: 680 tonnia
Pituus: 52,5 metriä
Leveys: 9,9 metriä
Syväys: 3,1 metriä
Nopeus: 13 solmua
Koneteho: 2*1000 kilowattia
Miinantorjuntajärjestelmät: Miinasodankäynnin tietojärjestelmä, kaikumittaimet (4 kiinteää, 1 hinattava), AUV (2 itsenäisesti liikkuvaa), ROV (2 kaapeliohjattavaa), raivaajasukeltajat
Aseistus: 1*40 mm, optroninen tulenjohtojärjestelmä
Miehistö: 38 henkilöä

 


Vartiolaiva Tursas

Avoimet ovet yleisölle pe 26.07. klo 12-16, la 27.07. klo 12-16

Vartiolaiva Tursas
Vartiolaiva Tursas

Rajavartiolaitos viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan.
Rajavartiolaitoksen ja merivartioston toimintaan pääsee tutustumaan Rajavartiolaitoksen teltalla tapahtuma-alueella vartiolaiva Tursaksen vieressä. Tapahtumateltta on avoinna aluksen avointen ovien mukaisesti.

  • Rajavartiolaitoksella on kolme vartiolaivaa, joista vartiolaiva Tursas avaa ovensa yleisölle Kotkan meripäivillä.
  • Merivartioasemilla on käytössä partioveneet, joilla suoritetaan monipuolisia tehtäviä, muun muassa meripelastusta ja rajavalvontaa.
  • Paikan päällä käy myös merivartioston partiovene. Merivartioasemien partioveneillä suoritetaan monipuolisia tehtäviä, muun muassa meripelastusta ja rajavalvontaa.
  • Teltalla voi tavata myös merivartiokoiran. Koiria käytetään henkilö-, esine-, huume- ja asiakirjaetsintään sekä jäljestykseen. Merivartiokoirat oppivat koulutuksessaan toimimaan erityisesti merellisessä ympäristössä.

1A.

 


Koulualus Ann-Mari III

Koulualus Ann-Mari III

Tikkurilan Navigaatioseura ry on merenkulusta, veneilystä ja laivoista kiinnostuneiden ihmisten kohtaamispaikka. Seura on usean vuosikymmenen aikana kouluttanut merellisistä asioista kiinnostuneita nuoria ja varttuneempia harrastajia käytännön navigointi- ja veneilytaidot osaaviksi merenkulkijoiksi. Monen jäsenen kohdalla harrastus on myöhemmin johtanut ammattiuraan merenkulun alalla.
Seuran koulualus Ann-Mari III on koulutuskäyttöön tarkoitettu teräsalus, joka on varustettu turvalliseen merenkulkuun tarkoitetulla navigointitekniikalla sekä tarpeellisella pelastautumis- ja turvavälineistöllä. Alus varusteltiin vuonna 2012 vuokraveneeksi, jolloin sitä voidaan miehistöineen vuokrata ulkopuolisille.
Pituus 18 m, leveys 4,10 m, syväys 1,5 m, koneteho 175 hv, paino n. 27 tn.
www.tikkurilannavigaatioseura.fi


Museohinaaja Merikarhu

Merikarhun ohjaamossa

Toisen maailmansodan loppupuolella Amerikassa rakennettiin Normandian maihinnousua varten 718 hinaajaa, joista Merikarhu on yksi. Merikarhu on yksi kymmenen hinaajan sarjasta, jotka rakennettiin New Yorkissa Brooklynin kaupunginosassa J. K. Weldingin telakalla, vuoden 1943 elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Uudisrakennuksen nimi oli ST-79 (Steel Tug). Valmistumisen jälkeen tämä kymmenen aluksen sarja tuotiin rahtilaivalla Eurooppaan. Myöhemmin alus toimi Merivoimissa ja pitkään Haminan kaupungin satamahinaajana. Museohinaaja Merikarhu on Haminan kaupungin omistuksessa, mutta museolaivan hoidosta ja kunnostamisesta huolehtii Merikarhun Perinneyhdistys. Perinneyhdistys koostuu pääosin eläkkeellä olevista merenkulkijoista.
BRUTTO: 99,31 TONNIA, PITUUS: 22,67 m, LEVEYS: 6,06 m, SYVÄYS: 2,7 m, NOPEUS: 9 solmua
PÄÄKONE:   ATLAS IMPERIAL DIESEL ENGINE COMPANY, 400 HV.
Museohinaaja Merikarhu

 M/Aux Vivan

M/Aux Vivan

M/aux VIVAN on puinen, kaksimastoinen, apukonein varustettu kaljaasi. M/aux nimen edessä tarkoittaa apukonein varustettua purjealusta (motor auxiliary). Tunnuskirjaimet OFOJ. Vivanin kotisatama on Kotka.

Aluksen pituus on 35 m ja leveys 7,4 m, syväys 2,4 m ja uppouma 170 ton. Purjepinta-ala on 352 m2 ja konehuoneesta löytyy Scania DSI 11, 320 ahv(230kw), 6-sylinterinen rividieselmoottori vuosimallia -69. Aluksella 380/240V sähköjärjestelmä, 2 400 litran makeavesisäiliöt sekä 2 kpl 1 500 litran polttoainetankkia.
Matkanopeus on 7,5 solmua.

Lue lisää yhdistyksen sivuilta


S/S Hyöky

S/S Hyöky on legendaarinen höyrylaiva, joka on täynnä historiaa. Se on rakennettu 1912 majakkalaivaksi, jonka jälkeen se on toiminut mm. Normandian maihinnousussa. Nykyään se kuuluu Natoon, jo hajonneeseen Varsovan liittoon sekä Intian Ilmavoimiin. Näistä on paperit kirjoitettu. Ravintolalaiva Hyöky mahdollistaa vieraileville asiakkailleen oivallisen tilaisuuden tutustua ”museolaivaan” sekä sen aarteisiin.

Ravintolalaiva Hyöky sekä aluksen kapteeni Patu Patanen ovat olleet Kotkan Meripäivien vakiovieraita vuosikymmeniä.