alus merellä

Vierailevat alukset Meripäivillä

Meripäiväalueella Kantasatama

Kaikki alukset ovat avoinna yleisölle omien resurssiensa mukaisesti.
Aluskohtaiset aukiolot on kerrottu jokaisen kohdalla erikseen. On huomioitava, että osa aluksista on valmiudessa hälytystehtävään, jos kutsu tulee.


 

MHC Vahterpää

Kuva: Puolustusvoimat

Avoimet ovet yleisölle pe 26.07. klo 12-16 ja la 27.07. klo 12-16

Vahterpään kummikaupunki on Kotka ja alus miehistöineen tuleekin kunnioittamaan kummikaupunkinsa 140 -vuotisjuhlavuotta.
Aluksen tunnus (kylkinumero) on 42.

Katanpää-luokan alukset kuuluvat Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueeseen ja kotitukikohta on Turun Pansiossa.
Miinantorjunta-alusten tehtävänä on suojata valtakunnallisesti tärkeitä meriyhteyksiä miinauhalta. Aluksia voidaan myös hyödyntää merenpohjan kartoittamisessa, vedenalaisten räjähteiden vaarattomaksi teossa, vedenalaisissa etsintä- ja tunnistustehtävissä sekä erilaisissa virka-aputehtävissä.

Tekniset tiedot:
Valmistuneet: 2011-2012, Vahterpää on otettu palveluskäyttöön 2017.
Rakentaja: Intermarine S.p.A, Italia
Uppouma: 680 tonnia
Pituus: 52,5 metriä Ι Leveys: 9,9 metriä Ι Syväys: 3,1 metriä Ι Nopeus: 13 solmua Ι Koneteho: 2*1000 kilowattia.
Miinantorjuntajärjestelmät: Miinasodankäynnin tietojärjestelmä, kaikumittaimet (4 kiinteää, 1 hinattava), AUV (2 itsenäisesti liikkuvaa), ROV (2 kaapeliohjattavaa), raivaajasukeltajat
Aseistus: 1*40 mm, optroninen tulenjohtojärjestelmä
Miehistö: 38 henkilöä


Vartiolaiva Tursas

Vartiolaiva Tursas
Vartiolaiva Tursas


Avoimet ovet yleisölle pe 26.07. klo 12-16, la 27.07. klo 12-16

Rajavartiolaitos viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan.
Rajavartiolaitoksen ja merivartioston toimintaan pääsee tutustumaan Rajavartiolaitoksen teltalla tapahtuma-alueella vartiolaiva Tursaksen vieressä. Tapahtumateltta on avoinna aluksen avointen ovien mukaisesti.

  • Rajavartiolaitoksella on kolme vartiolaivaa, joista vartiolaiva Tursas avaa ovensa yleisölle Kotkan meripäivillä.
  • Paikan päällä käy myös merivartioston partiovene. Merivartioasemien partioveneillä suoritetaan monipuolisia tehtäviä, muun muassa meripelastusta ja rajavalvontaa.
  • Teltalla voi tavata myös merivartiokoiran. Koiria käytetään henkilö-, esine-, huume- ja asiakirjaetsintään sekä jäljestykseen. Merivartiokoirat oppivat koulutuksessaan toimimaan erityisesti merellisessä ympäristössä.

Koulualus Ann-Mari III

Koulualus Ann-Mari III

Avoimet ovet yleisölle pe 26.07. ja la 27.07. klo 10-16

Tikkurilan Navigaatioseura ry on merenkulusta, veneilystä ja laivoista kiinnostuneiden ihmisten kohtaamispaikka. Seura on usean vuosikymmenen aikana kouluttanut merellisistä asioista kiinnostuneita nuoria ja varttuneempia harrastajia käytännön navigointi- ja veneilytaidot osaaviksi merenkulkijoiksi. Monen jäsenen kohdalla harrastus on myöhemmin johtanut ammattiuraan merenkulun alalla.
Seuran koulualus Ann-Mari III on koulutuskäyttöön tarkoitettu teräsalus, joka on varustettu turvalliseen merenkulkuun tarkoitetulla navigointitekniikalla sekä tarpeellisella pelastautumis- ja turvavälineistöllä.
Pituus 18 m, leveys 4,10 m, syväys 1,5 m, koneteho 175 hv, paino n. 27 tn.
www.tikkurilannavigaatioseura.fi


Jenny Wihuri

Jenny Vihuri

Meripelastusseuralla on yli 130 pelastusalusta jäsenyhdistysten käytössä rannikolla ja sisävesillä. Alukset on jaettu neljään pelastusveneluokkaan sekä apuvene- ja pelastusristeilijäluokkiin.

Suomen Meripelastusseuran lippulaiva pelastusristeilijä Jenny Wihuri saapuu Meripäiville.

Aluksen tekniset tiedot ovat: 23,8 m pituus, 5,6 m leveys, 1,4 m syväys ja 45 t uppouma.
Kotipaikka Helsinki.

Jenny Wihuriin pääsee tutustumaan aluksen ollessa laiturissa Kantasatamassa. Alus on kuitenkin hälytysvalmiudessa.


Museohinaaja Merikarhu

Merikarhun ohjaamossa

Avoimet ovet yleisölle to 25.07. klo 19-21, pe 26.07. klo 14-18 ja la 27.07. klo 12-16

Toisen maailmansodan loppupuolella Amerikassa rakennettiin Normandian maihinnousua varten 718 hinaajaa, joista Merikarhu on yksi. Merikarhu on yksi kymmenen hinaajan sarjasta, jotka rakennettiin New Yorkissa Brooklynin kaupunginosassa J. K. Weldingin telakalla, vuoden 1943 elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Uudisrakennuksen nimi oli ST-79 (Steel Tug). Valmistumisen jälkeen tämä kymmenen aluksen sarja tuotiin rahtilaivalla Eurooppaan. Myöhemmin alus toimi Merivoimissa ja pitkään Haminan kaupungin satamahinaajana. Museohinaaja Merikarhu on Haminan kaupungin omistuksessa, mutta museolaivan hoidosta ja kunnostamisesta huolehtii Merikarhun Perinneyhdistys. Perinneyhdistys koostuu pääosin eläkkeellä olevista merenkulkijoista.
BRUTTO: 99,31 TONNIA, PITUUS: 22,67 m, LEVEYS: 6,06 m, SYVÄYS: 2,7 m, NOPEUS: 9 solmua
PÄÄKONE:   ATLAS IMPERIAL DIESEL ENGINE COMPANY, 400 HV.
Museohinaaja Merikarhu

 M/Aux Vivan

M/Aux Vivan

Avoinna yleisölle koko tapahtuman ajan, jollei ole yksityistilaisuutta tai tilatulla purjehduksella.

M/aux VIVAN on puinen, kaksimastoinen, apukonein varustettu kaljaasi. M/aux nimen edessä tarkoittaa apukonein varustettua purjealusta (motor auxiliary). Tunnuskirjaimet OFOJ. Vivanin kotisatama on Kotka.

Aluksen pituus on 35 m ja leveys 7,4 m, syväys 2,4 m ja uppouma 170 ton. Purjepinta-ala on 352 m2 ja konehuoneesta löytyy Scania DSI 11, 320 ahv(230kw), 6-sylinterinen rividieselmoottori vuosimallia -69. Aluksella 380/240V sähköjärjestelmä, 2 400 litran makeavesisäiliöt sekä 2 kpl 1 500 litran polttoainetankkia.
Matkanopeus on 7,5 solmua.

Lue lisää yhdistyksen sivuilta


S/S Hyöky

Avoinna yleisölle 25.-28.07.2019, aamusta yömyöhään

S/S Hyöky on legendaarinen höyrylaiva, joka on täynnä historiaa. Se on rakennettu 1912 majakkalaivaksi, jonka jälkeen se on toiminut mm. Normandian maihinnousussa. Ravintolalaiva Hyöky mahdollistaa vieraileville asiakkailleen oivallisen tilaisuuden tutustua ”museolaivaan” sekä sen aarteisiin.

Ravintolalaiva Hyöky sekä aluksen persoonallinen kapteeni Patu Patanen ovat olleet Kotkan Meripäivien vakiovieraita vuosikymmeniä.