Ekologisuus Meripäivillä

Ekologisuus on meille tärkeää

Festivaalikävijöiden hyvinvoinnin lisäksi Kotkan Meripäivät haluaa huolehtia luonnon ja ympäristön hyvinvoinnista. Itämeren ympäröimän tapahtuman suunnittelussa pyritään varmistamaan mahdollisimman pieni ympäristön ja luonnon kuormitus.   Meripäivillä kaikki jätteet lajitellaan ja tapahtuman kaatopaikkajätteen saldo on jo vuosien ajan ollut nolla. Tapahtuma-alueella on runsaasti jäteastioita ja alueella kulkee siivouspartioita varmistamassa, että alueen roskat päätyvät oikeaan jäteastiaan. Alueella toimijat on velvoitettu kierrättämään kaikki tapahtuman aikana syntyvä jäte ja kävijöitä kehotetaan viihtymään alueella ympäristöä kunnioittaen.  Yhdessä teemme tapahtuman, joka niin kävijä- kuin luontoystävällinenkin.

Tapahtumaa tekemässä 2018