Valikko

Palautteesi on tärkeää, osallistu kävijätutkimukseen!

Meripäivät ja The Tall Ships Races ovat nyt ohitse ja on aika kerätä arvokasta palautetta tapahtumassa käyneiltä.
Vastaamalla kyselyyn annat meille tärkeää tietoa tulevaisuutta varten. Yhteystietonsa jättämällä voi voittaa tuotepalkintoja sekä lippupalkintoja ensi vuoden tapahtumaan.

Voit halutessasi jakaa kyselylinkin myös muille seurueeseesi kuuluneille, mutta muistathan kopioida linkin suoraan tästä postauksesta, ei selaimen osoiteriviltä.
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1490193&chk=WBNBXXQN

Juha Vai­nio -pal­kin­to Juha Tapiol­le

Jus­ti­mus­films, ANNI­KA JA Miki­rot­ta #meripäivä­tu­bes­sa!

Miki­rot­ta tulee #meripäivä­tu­been!

Kaik­ki pää­sy­li­put hel­pos­ti täältä!

Näitä et saa muu­al­ta!

Fes­ti­vaa­lioh­jel­ma on ilmes­ty­nyt!

Tall Ships Race­sil­le ja Meripäi­vil­le mobii­li­so­vel­lus

Ylei­sessä Sau­nas­sa Grön, Paka­ri­nen ja Salo­kos­ki

MeripäiväA­ree­nal­la suo­ma­lai­sia täh­tiar­tis­te­ja

Ystävän Ris­ti, Meripäivä-kirk­ko­kon­sert­ti, Kot­kan kirk­ko

Läh­de bus­sil­la Meripäi­vil­le!

Katu elää - sata­ma soi!

V2 Sata­ma­hal­lis­sa

Kotka-lava 2017

kaup­pa­to­ril­la

Itä­lai­tu­rin lava

Itä­lai­tu­ril­la

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka on päät­ty­nyt.

Etsitkö maja­paik­kaa?
Kat­so, mitä Fri­day Flats tar­jo­aa!

Sel­lu­paa­lien SM Triath­lon

Tie­dos­sa uusia paik­ko­ja ja uusia koko­nai­suuk­sia!

Meripäi­villä edis­tetään jouk­ko­lii­ken­nettä

Meripäi­vien kä­vijä­tut­ki­mus 2016

Vuo­den 2016 käyn­ti­ti­las­tot: Meripäi­villä toi­sek­si eni­ten käyn­tejä

Tule tal­koo­lai­sek­si tapah­tu­maan!