Valikko

Mikirotta tulee #meripäivätubeen!

Mikirotta eli Mikael Sundberg kuuluu Suomen seuratuimpiin miespuolisiin lifestyle-vloggaajiin, jonka supersuositut videot kuvaavat monipuolisesti tämän arkea muun muassa urheilun, matkustelun sekä muiden vapaa-ajan aktiviteettien merkeissä. Mikael on opiskellut kokiksi, minkä johdosta myös ruoanlaitto on erityisen lähellä miehen sydäntä. Lisäulottuvuutta ja vauhdikkuutta sisältöihin tuovat Mikaelin ystävät sekä tyttöystävä Emma, jotka myös vierailevat usein videoilla. YouTube-kanavan lisäksi Mikaelilla on runsaslukuinen yleisö myös Instagramin puolella.

Mikirotta tulee korvaamaan sairastapauksen vuoksi poisjäävän Iina-Katariinan.

https://www.youtube.com/user/mikirotta

Juha Vai­nio -pal­kin­to Juha Tapiol­le

Palaut­tee­si on tär­keää, osal­lis­tu kä­vijä­tut­ki­muk­seen!

Jus­ti­mus­films, ANNI­KA JA Miki­rot­ta #meripäivä­tu­bes­sa!

Kaik­ki pää­sy­li­put hel­pos­ti täältä!

Näitä et saa muu­al­ta!

Fes­ti­vaa­lioh­jel­ma on ilmes­ty­nyt!

Tall Ships Race­sil­le ja Meripäi­vil­le mobii­li­so­vel­lus

Ylei­sessä Sau­nas­sa Grön, Paka­ri­nen ja Salo­kos­ki

MeripäiväA­ree­nal­la suo­ma­lai­sia täh­tiar­tis­te­ja

Ystävän Ris­ti, Meripäivä-kirk­ko­kon­sert­ti, Kot­kan kirk­ko

Läh­de bus­sil­la Meripäi­vil­le!

Katu elää - sata­ma soi!

V2 Sata­ma­hal­lis­sa

Kotka-lava 2017

kaup­pa­to­ril­la

Itä­lai­tu­rin lava

Itä­lai­tu­ril­la

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka on päät­ty­nyt.

Etsitkö maja­paik­kaa?
Kat­so, mitä Fri­day Flats tar­jo­aa!

Sel­lu­paa­lien SM Triath­lon

Tie­dos­sa uusia paik­ko­ja ja uusia koko­nai­suuk­sia!

Meripäi­villä edis­tetään jouk­ko­lii­ken­nettä

Meripäi­vien kä­vijä­tut­ki­mus 2016

Vuo­den 2016 käyn­ti­ti­las­tot: Meripäi­villä toi­sek­si eni­ten käyn­tejä

Tule tal­koo­lai­sek­si tapah­tu­maan!