Valikko

Tiedote 28.6.2017

Kotkan Tall Ships Racesille ja Meripäiville mobiilisovellus

Kotkassa 12.-16. heinäkuuta järjestettävät The Tall Ships Races -purjelaivatapahtuma ja Meripäivät ovat saaneet oman mobiilisovelluksen.

Tapahtumamedia Eventmoren tuottama, iPhone ja Android -järjestelmiin soveltuva karttapohjainen mobiilisovellus kertoo käyttäjälleen, mitä tämän lähellä tapahtuu.

Sovelluksen sisälle on luotu tapahtuman omia kanavia, joista käyttäjä voi löytää uusia suosikkeja ja nähdä mm. festivaalin koko ohjelman paikka- ja aikatietoineen. 

Tall Ships Races Kotkan ja Meripäivien yhteisestä mobiilisovelluksesta käyttäjä voi katsella tapahtuman kaikkien eri lavojen ohjelmia sekä löytää tietoa tapahtumaan osallistuvista aluksista.

A-luokan suuret alukset ovat kaikki sijoitettu sovelluksen karttapohjaan niiden omille laituripaikoilleen ja myös osa B-luokan isommista aluksista on oikeilla paikoillaan.

Sen sijaan pienempien B-luokan alusten sekä C-ja D-luokan alusten paikat saattavat vielä viime hetkellä muuttua, joten niitä ei ole sijoitettu karttapohjaan tarkasti vaan suunnilleen siihen satamanosaan, josta ne löytyvät.

Tall Ships Races Kotkan ja Meripäivien ilmaisen mobiilikanavan voi ladata puhelimeensa osoitteesta www.eventmore.io/app/meripaivat

Lisätietoa: viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Kari Makkonen, p. 0400 755 535

Juha Vai­nio -pal­kin­to Juha Tapiol­le

Palaut­tee­si on tär­keää, osal­lis­tu kä­vijä­tut­ki­muk­seen!

Jus­ti­mus­films, ANNI­KA JA Miki­rot­ta #meripäivä­tu­bes­sa!

Miki­rot­ta tulee #meripäivä­tu­been!

Kaik­ki pää­sy­li­put hel­pos­ti täältä!

Näitä et saa muu­al­ta!

Fes­ti­vaa­lioh­jel­ma on ilmes­ty­nyt!

Ylei­sessä Sau­nas­sa Grön, Paka­ri­nen ja Salo­kos­ki

MeripäiväA­ree­nal­la suo­ma­lai­sia täh­tiar­tis­te­ja

Ystävän Ris­ti, Meripäivä-kirk­ko­kon­sert­ti, Kot­kan kirk­ko

Läh­de bus­sil­la Meripäi­vil­le!

Katu elää - sata­ma soi!

V2 Sata­ma­hal­lis­sa

Kotka-lava 2017

kaup­pa­to­ril­la

Itä­lai­tu­rin lava

Itä­lai­tu­ril­la

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka on päät­ty­nyt.

Etsitkö maja­paik­kaa?
Kat­so, mitä Fri­day Flats tar­jo­aa!

Sel­lu­paa­lien SM Triath­lon

Tie­dos­sa uusia paik­ko­ja ja uusia koko­nai­suuk­sia!

Meripäi­villä edis­tetään jouk­ko­lii­ken­nettä

Meripäi­vien kä­vijä­tut­ki­mus 2016

Vuo­den 2016 käyn­ti­ti­las­tot: Meripäi­villä toi­sek­si eni­ten käyn­tejä

Tule tal­koo­lai­sek­si tapah­tu­maan!