Valikko

Puuttuuko majapaikka?

Friday Flats välittää asuntoja myös meripäiväkävijöiden tarpeisiin. Friday Flats on vertaismajoituspalvelu, jossa majoitusta etsivä matkailija voi löytää sopivan kohteen vuokrattavien asuntojen joukosta.
Katso kohteet täältä

 

 

 

Tienaa helposti ja turvallisesti, ryhdy kotimajoittajaksi!


Iskikö matkakuume? Tarvitseeko nuori ajokortin?
Onko sinulla tyhjä huone, tai kokonainen asunto?
Menetkö kenties mökille Meripäivien aikana?

Tienaa helposti mukava summa ryhtymällä kotimajoittajaksi!

Oman asunnon tilapäinen vuokraaminen Friday Flatsin kautta on turvallista ja helppoa.

Miksi kannattaa listata kiinteistö Friday Flats -palveluun?
Lue lisää täältä
Paljonko voin tienata?
 
Ilmoita asuntosi vuokralle tästä

Juha Vai­nio -pal­kin­to Juha Tapiol­le

Palaut­tee­si on tär­keää, osal­lis­tu kä­vijä­tut­ki­muk­seen!

Jus­ti­mus­films, ANNI­KA JA Miki­rot­ta #meripäivä­tu­bes­sa!

Miki­rot­ta tulee #meripäivä­tu­been!

Kaik­ki pää­sy­li­put hel­pos­ti täältä!

Näitä et saa muu­al­ta!

Fes­ti­vaa­lioh­jel­ma on ilmes­ty­nyt!

Tall Ships Race­sil­le ja Meripäi­vil­le mobii­li­so­vel­lus

Ylei­sessä Sau­nas­sa Grön, Paka­ri­nen ja Salo­kos­ki

MeripäiväA­ree­nal­la suo­ma­lai­sia täh­tiar­tis­te­ja

Ystävän Ris­ti, Meripäivä-kirk­ko­kon­sert­ti, Kot­kan kirk­ko

Läh­de bus­sil­la Meripäi­vil­le!

Katu elää - sata­ma soi!

V2 Sata­ma­hal­lis­sa

Kotka-lava 2017

kaup­pa­to­ril­la

Itä­lai­tu­rin lava

Itä­lai­tu­ril­la

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka on päät­ty­nyt.

Sel­lu­paa­lien SM Triath­lon

Tie­dos­sa uusia paik­ko­ja ja uusia koko­nai­suuk­sia!

Meripäi­villä edis­tetään jouk­ko­lii­ken­nettä

Meripäi­vien kä­vijä­tut­ki­mus 2016

Vuo­den 2016 käyn­ti­ti­las­tot: Meripäi­villä toi­sek­si eni­ten käyn­tejä

Tule tal­koo­lai­sek­si tapah­tu­maan!