Valikko

Sellupaalien SM Triathlon
V2 Satamahallissa
lauantaina 15.7. klo 14

Kisa koostuu kolmesta erillisestä osiosta, jotka ovat sellupaalien kärräys, vääntö ja pinkkaus. Nämä työvaiheet jotka esitetään livenä, kuvaavat ehkä kaikkein selkeimmin satamajätkien työn poikkeuksellista luonnetta. Palkka muodostui lastatuista tonneista. Tämän takia sellujengit muotoutuivat omiksi ryhmiksi, joihin vähätöisiä miehiä ei hyväksytty. Vaikka sellupaalien käsittely oli tekniikka laji, niin kyllä siinä voimaakin tarvittiin. Sellupaalit, jotka painoivat 200 kiloa, väsyttivät kahdeksassa tunnissa riskimmätkin miehet. Tämä työ oli luonnostaan raakaa ja rosoista.

Tästäkö kirjailija Irja Sinivaara sai aiheen kun hän määritteli, että Kotka on raaka ja rosoinen?

Tervetuloa katsomaan ja aistimaan satamajätkien työtä, jotka nostivat Kotkan lentoon!

 

Juha Vai­nio -pal­kin­to Juha Tapiol­le

Palaut­tee­si on tär­keää, osal­lis­tu kä­vijä­tut­ki­muk­seen!

Jus­ti­mus­films, ANNI­KA JA Miki­rot­ta #meripäivä­tu­bes­sa!

Miki­rot­ta tulee #meripäivä­tu­been!

Kaik­ki pää­sy­li­put hel­pos­ti täältä!

Näitä et saa muu­al­ta!

Fes­ti­vaa­lioh­jel­ma on ilmes­ty­nyt!

Tall Ships Race­sil­le ja Meripäi­vil­le mobii­li­so­vel­lus

Ylei­sessä Sau­nas­sa Grön, Paka­ri­nen ja Salo­kos­ki

MeripäiväA­ree­nal­la suo­ma­lai­sia täh­tiar­tis­te­ja

Ystävän Ris­ti, Meripäivä-kirk­ko­kon­sert­ti, Kot­kan kirk­ko

Läh­de bus­sil­la Meripäi­vil­le!

Katu elää - sata­ma soi!

V2 Sata­ma­hal­lis­sa

Kotka-lava 2017

kaup­pa­to­ril­la

Itä­lai­tu­rin lava

Itä­lai­tu­ril­la

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka on päät­ty­nyt.

Etsitkö maja­paik­kaa?
Kat­so, mitä Fri­day Flats tar­jo­aa!

Tie­dos­sa uusia paik­ko­ja ja uusia koko­nai­suuk­sia!

Meripäi­villä edis­tetään jouk­ko­lii­ken­nettä

Meripäi­vien kä­vijä­tut­ki­mus 2016

Vuo­den 2016 käyn­ti­ti­las­tot: Meripäi­villä toi­sek­si eni­ten käyn­tejä

Tule tal­koo­lai­sek­si tapah­tu­maan!