Valikko

Festivaaliohjelma on ilmestynyt!

Pdf -versio on ladattavissa klikkaamalla kuvaa.

Tapahtuma-alueen kartta

 

Läh­de bus­sil­la Meripäi­vil­le!

Ylei­sessä Sau­nas­sa Grön, Paka­ri­nen ja Salo­kos­ki

Meripäivä­tu­be 2017

Puu­ve­ne­kes­kuk­ses­sa

Katu elää - sata­ma soi!

V2 Sata­ma­hal­lis­sa

Kotka-lava 2017

kaup­pa­to­ril­la

Itä­lai­tu­rin lava

Itä­lai­tu­ril­la

Kaik­ki pää­sy­li­put hel­pos­ti täältä!

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka on päät­ty­nyt.

Etsitkö maja­paik­kaa?
Kat­so, mitä Fri­day Flats tar­jo­aa!

Sel­lu­paa­lien SM Triath­lon

MeripäiväA­ree­nal­la suo­ma­lai­sia täh­tiar­tis­te­ja

Ystävän Ris­ti, Meripäivä-kirk­ko­kon­sert­ti, Kot­kan kirk­ko

Tie­dos­sa uusia paik­ko­ja ja uusia koko­nai­suuk­sia!

Meripäi­villä edis­tetään jouk­ko­lii­ken­nettä

Meripäi­vien kä­vijä­tut­ki­mus 2016

Vuo­den 2016 käyn­ti­ti­las­tot: Meripäi­villä toi­sek­si eni­ten käyn­tejä

Tule tal­koo­lai­sek­si tapah­tu­maan!