Valikko

TIEDOTE 5.10.2016

 

Meripäivien kävijämäärä kasvoi reilusti viime vuodesta

Kesän 2016 Meripäivien kokonaiskävijämäärä oli 222 392, joka on noin 40 000 enemmän kuin kesällä 2015. Suuresta kävijämäärästä huolimatta järjestelyihin ja kokonaisuuteen oltiin tyytyväisiä ja Kotkan Meripäivät 2016 oli kokonaisuutena erittäin onnistunut.

Kotkan Meripäivillä toteutettiin kesällä 2016 jälleen laaja kävijätutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muun muassa sitä, mistä päin tapahtuman kävijät tulevat, kuinka paljon he käyttivät rahaa Meripäivillä ja Kotkassa, sekä kuinka tyytyväisiä he olivat tapahtuman kokonaisuuteen ja sen eri osa-alueisiin. Lisäksi vastaajilla oli tilaisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Kävijätutkimus toteutettiin vastaavalla laajuudella nyt toista kertaa. 

Kävijätutkimuksen toteuttaja tutkimusjohtaja Klaus Virkkunen Sponsor insight oy:stä kommentoi: “Tutkimuksemme osoittaa, että Meripäivät vertautuu hyvin muihin Suomen suurimpiin kesätapahtumiin ja yleisön tyytyväisyys on huippuluokkaa, peräti 85 % kävijöistä suosittelisi tapahtumaa muille ja 89 % aikoo osallistua tapahtumaan myös ensi vuonna. Kulttuuritapahtumat myös jättävät merkittävän taloudellisen vaikutuksen kaupunkeihin, joissa ne järjestetään. ”


Tutkimuksen mukaan eri osa-alueisiin oltiin pääpiirteittäin erittäin tai melko tyytyväisiä, 64 % kaikista vastaajista oli tätä mieltä. Parhaimmat arvosanat saivat tapahtuman tunnelma, Lasten Meripäivät, turvallisuus ja järjestyksenvalvonta, asiakaspalvelu sekä musiikki ja esiintyjät. Ohjelmasisällöistä avajaisparaati oli ylivoimaisesti kiinnostavin ja se keräsi tänä vuonna katsojia huimat 35 500. Paraatin lisäksi yleisöä kiinnostivat Lasten Meripäivät, MeripäiväAreena, Kotka-lava ja ilotulitus.

Tyytyväisyyttä tapahtumaan mitattiin lisäksi 21 osa-alueen kautta, mm. tunnelman, turvallisuuden, liikennejärjestelyjen ja esiintyjien osalta.


Meripäivillä käytettiin rahaa 6,8 miljoonaa euroa

Suuri kävijämäärä näkyy myös tuloissa. Rahaa Meripäivien tapahtuma-alueella käytettiin yhteensä 4,1 miljoonaa euroa, josta Kotkan ulkopuolella asuvien osuus oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Tapahtuma-alueen ulkopuolella Kotkassa käytettiin 2,7 miljoonaa euroa, joka on 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin kesällä 2015.  Merkittävä ero vuoteen 2015 tulee myös siinä, että tapahtuma jätti tänä vuonna edellisvuotta enemmän euroja Kotkaan, sillä kaikki tapahtuma-alueen ravintolat olivat paikallisten toimijoiden.

Kävijätutkimuksen mukaan Meripäiväkävijöistä 45 % asuu muualla kuin Kotkassa. Kymenlaakson ulkopuolelta saapuu 23 % vastanneista.  Merkittävin osuus Kymenlaakson ulkopuolelta tulevista saapuu Uudeltamaalta (15%). Uudenmaan lisäksi Meripäiville tullaan Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta ja Etelä-Karjalasta.

Kävijätutkimus toteutettiin keräämällä tapahtumaan osallistuneilta yli 15-vuotiailta sähköpostiosoitteita eri puolelta Meripäivien tapahtuma-aluetta. Kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille lähetettiin tapahtuman jälkeen sähköpostikysely. Tutkimukseen pystyi osallistumaan myös tapahtuman internetsivuilla ja Facebookissa jaetun linkin kautta.

Kävijätutkimuksen yhteystietojen keräyksen toteutti Kotkan kaupunki ja kyselytutkimuksen toteutti Sponsor Insight.

Kotkan Meripäivät järjestetään seuraavan kerran Tall Ships Races -tapahtuman kanssa samaan aikaan 12.-16.7.2017.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Tiina Salonen, tiina.salonen@kotka.fi, 0400 608997Kotkan Meripäivien kävijätutkimus 2016 on valmis!

Kävijätutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kotkan Meripäivien kävijöiden mielipide tapahtumasta, tapahtuman sisällöstä, tapahtuman palveluista, kävijöiden rahankäytöstä, motiiveista ja rakenteesta. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eli markkinointitoimenpiteiden toimivuus, yhteistyökumppaneiden
hyöty sekä antaa vastaajille mahdollisuus kehittää tapahtumaa avoimen palautteen muodossa.

Mitä vastattiin? Lue lisää täältä>

 

 

Juha Vai­nio -pal­kin­to Juha Tapiol­le

Palaut­tee­si on tär­keää, osal­lis­tu kä­vijä­tut­ki­muk­seen!

Jus­ti­mus­films, ANNI­KA JA Miki­rot­ta #meripäivä­tu­bes­sa!

Miki­rot­ta tulee #meripäivä­tu­been!

Kaik­ki pää­sy­li­put hel­pos­ti täältä!

Näitä et saa muu­al­ta!

Fes­ti­vaa­lioh­jel­ma on ilmes­ty­nyt!

Tall Ships Race­sil­le ja Meripäi­vil­le mobii­li­so­vel­lus

Ylei­sessä Sau­nas­sa Grön, Paka­ri­nen ja Salo­kos­ki

MeripäiväA­ree­nal­la suo­ma­lai­sia täh­tiar­tis­te­ja

Ystävän Ris­ti, Meripäivä-kirk­ko­kon­sert­ti, Kot­kan kirk­ko

Läh­de bus­sil­la Meripäi­vil­le!

Katu elää - sata­ma soi!

V2 Sata­ma­hal­lis­sa

Kotka-lava 2017

kaup­pa­to­ril­la

Itä­lai­tu­rin lava

Itä­lai­tu­ril­la

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka on päät­ty­nyt.

Etsitkö maja­paik­kaa?
Kat­so, mitä Fri­day Flats tar­jo­aa!

Sel­lu­paa­lien SM Triath­lon

Tie­dos­sa uusia paik­ko­ja ja uusia koko­nai­suuk­sia!

Meripäi­villä edis­tetään jouk­ko­lii­ken­nettä

Vuo­den 2016 käyn­ti­ti­las­tot: Meripäi­villä toi­sek­si eni­ten käyn­tejä

Tule tal­koo­lai­sek­si tapah­tu­maan!