Valikko

Kotkan Meripäivät 23.–26.7.2015

Suomen suurin merifestivaali kerää koko kansan juhlimaan huikean monipuolisen kattauksen äärelle merikaupunki Kotkaan.  Tapahtuma järjestetään tänä vuonna vehreässä Sapokan miljöössä ja Arto Tolsa -areenan ympäristössä. Meripäivät tarjoaa runsaasti koettavaa kaiken ikäisille. Mahtava paraati, lukuisat konsertit, kansainväliset merimarkkinat, Lasten Meripäivät, tivoli, katuteatteria, urheilu- ja veneilytapahtumia, Yleisessä saunassa -konsertit, Kotka-lavan ohjelma, näyttelyitä ja paljon muuta – tule messiin!

 

Ylei­sessä sau­nas­sa -
osta lip­pusi nyt!

Upei­ta ohjel­matäy­den­nyk­siä Meripäi­vil­le!

Elas­ti­nen, Pepe Will­berg, Laura Vou­ti­lai­nen ja monia mui­ta.
 

Nyt on aika ilmoit­tau­tua paraa­tiin!

Leh­mus­ku­jal­la Kot­ka­tun­nel­maa Meripäi­villä!

Tutus­tu uusiin mes­toi­hin!

Vuo­sien 2015 ja 2016 Meripäivät pidetään Arto Tolsa -aree­nan ja Sapo­kan alu­eel­la Kan­ta­sa­ta­mas­sa alka­vien raken­nustöi­den vuok­si.

Meripäivät oli kol­man­nek­si suu­rin fes­ti­vaa­li vuon­na 2014

Fes­ti­vaa­lien käyn­timäärät ovat edel­leen kas­vus­sa. Kii­tos koko Meripäivä­kan­sal­le – nähdään taas heinä­kuus­sa 2015!

On vuo­den Meri­lau­lun etsi­mi­sen aika!

Tutus­tu sääntöi­hin ja osal­lis­tu sä­vel­lys- ja sanoi­tus­kil­pai­luuun 24.4. men­nessä!