Valikko

Kotkan Meripäivät 23.–26.7.2015

 

Kiitos!

Meripäivät kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita hienosti sujuneesta tapahtumasta!
Monella tavoin uudistunut festivaali keräsi runsaasti kiitosta kävijöiltä, ja tästä on hyvä jatkaa kohti tulevia koitoksia.

Tulevaa suunnitellaan jo kovaa vauhtia!

Ensi vuoden tapahtumaa juhlitaan 28.-31.7.2016.

 

Iloista joulun odotusta toivottaa Kotkan Meripäivien tuotannon väki!

Meripäiväkä­vijät naut­ti­vat tun­nel­mas­ta

Kä­vijä­tut­ki­mus 2015

Meripäivät kut­suu mukaan tapah­tu­man kehittä­mi­seen!

Ilmoit­tau­du 5.10. men­nessä!

Vuo­den Meri­lau­lu 2015 -fina­lis­tit

Pelle Mil­joo­na sai Juha Vai­nio -pal­kin­non

Aaro Sute­la ja Hele­na Kem­pas Meripäi­vien neu­vos ja neu­vok­se­tar