Valikko

Satamasta kajahtaa!

Kotkan Meripäivät 24.–27.7.2014

 

Meripäivät järjestetään Kotkan Kantasatamassa, tiiviissä yhteistyössä arkkitehtuuriltaan upean Merikeskus Vellamon kanssa. Juhlan puitteissa tarjoillaan merihenkistä kulttuuria, mm. konsertteja rockista klassiseen musiikkiin, Vuoden merilaulukilpailu, Meripäiväjatsit, näyttelyitä ja Lasten Meripäivät.

Luvassa on huikea tapahtumaviikko, sillä perinteisten purjealusten Gangut Regatta pidetään samalla alueella 22. - 24.7. Torstaina 24.7. Meripäivät alkavat saumattomasti siitä kun purjealukset lähtevät Kotkasta kohti seuraavaa satamaa.
Tänä vuonna vietetään Suomen, Viron ja Venäjän yhteistä Suomenlahti-vuotta, ja Meripäivät on yksi teemavuoden päätapahtumista. Teema näkyy mm. Suomenlahti-kylässä sekä Vellamolla järjestettävässä kaksipäiväisessä meriturvallisuusseminaarissa.

Meripäivillä voi seurata monipuolisia urheiluturnauksia, nautiskella kansainvälisestä keittiöstä ja tutustua saaristokulttuuriin. Viihdemusiikin ystäviä hemmotellaan ”Yleisessä saunassa” – konserteilla ja Jazz by the Sea – Meripäiväjatseilla.
Lapsille on ihan omat Meripäivät, jotka järjestetään perinteisesti perjantaista sunnuntaihin Toivo Pekkasen koululla. Luvassa on myös paljon, paljon muuta, monenlaista tapahtumaa ympäri kaupunkia.

Meripäi­vien tapah­tu­mat yhdestä osoit­tees­ta

Swing Game - Kei­nu­hy­pyn Maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut 24.7 klo 19.00

Sais­ko luvan?

Lau­an­tai­na kuul­laan uusia meri­lau­lu­ja ja sen jäl­keen tans­si­taan!

Missä voi majoit­tua Meripäi­villä?

Meripäi­villä pal­jon ohjel­maa nuo­ri­sol­le

Laval­le nouse­vat mm. kovas­sa nos­tees­sa ole­vat Olavi Uusi­vir­ta, Musta Bar­baa­ri, Jus­ti­mus, Sini Sabo­ta­ge, Janna Hur­me­rin­ta ja Tuo­mas Kau­ha­nen.

Huip­pus­ta­rat lau­teil­la

Täh­ti­kat­tauk­ses­sa mm. Pepe Will­berg, Jenni Var­tiai­nen, Jukka Poi­ka, Jari Sil­lanpää, Dian­dra, Suvi Teräs­nis­ka ja Juha Tapio!

Katso kon­sert­tien aika­tau­lu täältä!

Kesän maku­ja!

Ravin­to­la Laa­kon­gin kesä­me­nu pur­su­aa unoh­tu­mat­to­mia maku­ja.

Lef­faan!

Käy kur­kis­ta­mas­sa miten ensimmäi­set Meripäivät v. 1962 sujui­vat!

Pepe Will­berg kor­vaa Vesa-Matti Loi­rin Meripäiväa­ree­nal­la tors­tai­na 24.7.

Maija Vilk­ku­maa, Jesse Kai­ku­ran­ta ja Jore Mar­ja­ran­ta Ylei­seen sau­naan

Liput myyn­nissä!

Ystävän Risti

22.7. Kot­kan kir­kos­sa

 

Tee­ma­na Suo­men­lah­ti!

Meripäi­villä eni­ten kä­vijöitä vuon­na 2013

Kot­kan Meripäivät oli kä­vijämäärältään Suo­men suu­rin fes­ti­vaa­li viime vuon­na. Fin­land Fes­ti­vals -jär­jestön jul­kai­se­mien tilas­to­jen mukaan Meripäi­villä kävi kesällä 2013 yhteensä 229 930 päiväkä­vijää.

Gan­gut Regat­ta Kot­kas­sa 22.-24.7.