Valikko

Kotkan Meripäivät 28.–31.7.2016

Meripäivät on Suomen monipuolisin kaupunkifestivaali!

 

Kotkan Meripäivät järjestetään vuosittain heinäkuun viimeisellä viikolla Kotkassa ja se on yksi Suomen kävijämäärältään suurimmista tapahtumista. Ensimmäiset Meripäivät pidettiin vuonna 1962 ja tapahtuman tarkoitus on ollut sen alusta alkaen ollut vahvistaa paikkakunnan kansainvälistä, positiivista ja merellistä imagoa. Meripäivät on monipuolinen kaupunkifestivaali, joka koostuu n. 200 eri tapahtumasta ja tilaisuudesta sekä monesta kymmenestä konsertista ja esiintyjästä. Merimarkkinat ja avajaisparaati ovat alusta asti olleet osa Meripäiviä, mutta vuosien saatossa ohjelma on monipuolistunut ja täydentynyt lukuisalla määrällä oheistapahtumia, kuten MeripäiväAreenan monipuoliset keikat, Yleisessä saunassa -viihdekonsertit, Kotka-lavan paikallisuuteen panostava ohjelmisto sekä erilaiset urheilutapahtumat.

Vuodesta 1983 lähtien on tapahtuman yhteydessä samanaikaisesti järjestetty lapsille omaa Lasten Meripäivät –tapahtumaa, joka pitää sisällään monenlaista tekemistä ja puuhaa sekä erilaisia musiikki- ja teatteriesityksiä. Lasten Meripäivien ohjelma on täysin maksutonta.

Pysy kuulolla!

Irina Björklund, Jonna Ter­vo­maa ja Osmo Iko­nen solis­tei­na Ylei­sessä sau­nas­sa

#meripäivä­tu­be

Haluat­ko sinä työs­ken­nellä tal­koo­lai­se­na Kot­kan Meripäi­villä?

Sel­lu­paa­lien väännön SM-kil­pai­lu

Meripäivä Adven­tu­re 2016

Meripäivä Adven­tu­re 2016 on haus­ka, sport­ti­nen ja merel­li­nen urhei­lu­ta­pah­tu­ma Meripäi­vien yhtey­dessä.

Aree­nal­ta kajah­taa!

Meripäiväa­ree­nan moni­puo­li­sen musiik­kioh­jel­mis­ton ensimmäi­set kiin­ni­tyk­set ovat sel­villä! Esiin­tymässä: Juha Tapio, Kaija Koo, J. Kar­ja­lai­nen, Ismo Alan­ko, Cheek, Antti Tuis­ku, Pape­ri T ja Mira Luo­ti!

Loput esiin­tyjät jul­kis­te­taan myö­hem­min keväällä!

Meripäiväkä­vijät naut­ti­vat tun­nel­mas­ta

Kä­vijä­tut­ki­mus 2015

Uudet lau­lut 2016

Sä­vel­lys- ja sanoi­tus­kil­pai­lu