Valikko

Kotkan Meripäivät 28.–31.7.2016

Meripäivät on Suomen monipuolisin kaupunkifestivaali!

 

Kotkan Meripäivät järjestetään vuosittain heinäkuun viimeisellä viikolla Kotkassa ja se on yksi Suomen kävijämäärältään suurimmista tapahtumista. Ensimmäiset Meripäivät pidettiin vuonna 1962 ja tapahtuman tarkoitus on ollut sen alusta alkaen ollut vahvistaa paikkakunnan kansainvälistä, positiivista ja merellistä imagoa. Meripäivät on monipuolinen kaupunkifestivaali, joka koostuu n. 200 eri tapahtumasta ja tilaisuudesta sekä monesta kymmenestä konsertista ja esiintyjästä. Merimarkkinat ja avajaisparaati ovat alusta asti olleet osa Meripäiviä, mutta vuosien saatossa ohjelma on monipuolistunut ja täydentynyt lukuisalla määrällä oheistapahtumia, kuten MeripäiväAreenan monipuoliset keikat, Yleisessä saunassa -viihdekonsertit, Kotka-lavan paikallisuuteen panostava ohjelmisto sekä erilaiset urheilutapahtumat.

Vuodesta 1983 lähtien on tapahtuman yhteydessä samanaikaisesti järjestetty lapsille omaa Lasten Meripäivät –tapahtumaa, joka pitää sisällään monenlaista tekemistä ja puuhaa sekä erilaisia musiikki- ja teatteriesityksiä. Lasten Meripäivien ohjelma on täysin maksutonta.

Pysy kuulolla!

Lop­puu­ko vir­ta?

Tuo puhe­li­me­si ilmai­seen latauk­seen Info­pis­tee­seen!

Puut­tuu­ko maja­paik­ka? Yksi­tyi­sa­sun­to­ja tar­jol­la!

Kä­sioh­jel­ma 2016

Ylei­sessä sau­nas­sa -kon­sert­tien lip­pu­ja rajoi­te­tus­ti saa­ta­vil­la!

#meripäivä­tu­be

Osta lip­pusi ajois­sa ja var­mis­ta sisäänpää­sy­si!

Käy kah­vil­la, kas­vo­hoi­dos­sa tai kam­paa­jal­la, tai osta vaik­ka asun­to Kot­kas­ta!

Kaik­kea löy­tyy, muka­na on 71 yri­tystä.

Uudet lau­lut 2016 -fina­lis­tit

#meripäivä­tat­too

Ruusu, ank­ku­ri, lap­se­si nimi, lem­mik­ki­si kuva, tri­baa­li vai koko kä­si­var­si täynnä eri­lai­sia kuvia? ‪#‎meripäivätattoo -kisas­sa etsitään upein­ta, eri­koi­sin­ta tai muu­ten vain komein­ta tai kau­nein­ta tatuoin­tia.

MeripäiväA­ree­nan ohjel­mis­to