Valikko

Satamasta kajahtaa!

Kotkan Meripäivät 24.–27.7.2014

 

Meripäivät järjestetään Kotkan Kantasatamassa, tiiviissä yhteistyössä arkkitehtuuriltaan upean Merikeskus Vellamon kanssa. Juhlan puitteissa tarjoillaan merihenkistä kulttuuria, mm. konsertteja rockista klassiseen musiikkiin, Vuoden merilaulukilpailu, Meripäiväjatsit, näyttelyitä, katuteatteria ja Lasten Meripäivät.

Luvassa on huikea tapahtumaviikko, sillä perinteisten purjealusten Gangut Regatta pidetään samalla alueella 22. - 24.7. Torstaina 24.7. Meripäivät alkavat saumattomasti siitä kun purjealukset lähtevät Kotkasta kohti seuraavaa satamaa.
Tänä vuonna vietetään Suomen, Viron ja Venäjän yhteistä Suomenlahti-vuotta, ja Meripäivät on yksi teemavuoden päätapahtumista. Teema näkyy mm. Suomenlahti-kylässä sekä Vellamolla järjestettävässä kaksipäiväisessä meriturvallisuusseminaarissa.

Meripäivillä voi seurata monipuolisia urheiluturnauksia, nautiskella kansainvälisestä keittiöstä ja tutustua saaristokulttuuriin. Viihdemusiikin ystäviä hemmotellaan ”Yleisessä saunassa” – konserteilla ja Jazz by the Sea – Meripäiväjatseilla.
Lapsille on ihan omat Meripäivät, jotka järjestetään perinteisesti perjantaista sunnuntaihin Toivo Pekkasen koululla. Luvassa on myös paljon, paljon muuta, monenlaista tapahtumaa ympäri kaupunkia.

Jus­ti­mus jul­kai­si kesän jät­ti­hi­tin!

Tee­ma­na Suo­men­lah­ti!

Meripäi­villä pal­jon ohjel­maa nuo­ri­sol­le

Laval­le nouse­vat mm. kovas­sa nos­tees­sa ole­vat Olavi Uusi­vir­ta, Musta Bar­baa­ri, Jus­ti­mus, Sini Sabo­ta­ge, Janna Hur­me­rin­ta ja Tuo­mas Kau­ha­nen.

Huip­pus­ta­rat lau­teil­la

Täh­ti­kat­tauk­ses­sa mm. Vesa-Matti Loi­ri, Jenni Var­tiai­nen, Jukka Poi­ka, Jari Sil­lanpää, Suvi Teräs­nis­ka ja Juha Tapio!

Meripäi­villä eni­ten kä­vijöitä vuon­na 2013

Kot­kan Meripäivät oli kä­vijämäärältään Suo­men suu­rin fes­ti­vaa­li viime vuon­na. Fin­land Fes­ti­vals -jär­jestön jul­kai­se­mien tilas­to­jen mukaan Meripäi­villä kävi kesällä 2013 yhteensä 229 930 päiväkä­vijää.

Vuo­den Meri­lau­lu 2014 -sä­vel­lys- ja sanoi­tus­kil­pai­lu

Kot­kan kult­tuu­ria­siain­kes­kus, Sä­veltäjät ja Sanoit­ta­jat Elvis ry sekä War­ner Music Fin­land toi­vot­ta­vat musii­kin­te­kijät ter­ve­tul­leik­si osal­lis­tu­maan Vuo­den Meri­lau­lu 2014 -sä­vel­lys- ja sanoi­tus­kil­pai­luun!

Gan­gut Regat­ta Kot­kas­sa kesällä 2014

Rega­tan isäntä­sa­ta­mat ovat Kot­ka, Hanko ja Tur­ku. Rega­tan jär­jestää Suo­men Pur­je­lai­vasää­tiö (STAF) yhteis­työssä osal­lis­tu­vien kau­pun­kien kans­sa.